... Nařízení města
Nařízeni
3/2015

Nařízení města Rýmařov, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

 
2/2015

Nařízení města, kterým se stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města Rýmařov.

 
02/2013

Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích

 
01/2009

NAŘÍZENÍ MĚSTA RÝMAŘOV č. 01/2009, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov