... Městská policie
Městská policie

znak_mp.gif

Služebna: 8. května 48
po-čt 14.00- 15.00

Telefon: 554 254 270
Mobil: 773 774 270
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptObecná charakteristika a pracovní náplň MĚSTSKÉ POLICIE Rýmařov

Činnost městské policie je koncipována jako veřejně prospěšná, jejímž prostřednictvím obec zajišťuje klid a pořádek na svém katastrálním území. Zákon proto zcela jasně stanoví, že hlavní úkoly MP jsou vymezeny v souvislosti se samostatnou působností obce při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, a městská policie je tak jediným výkonným nástrojem obce při zabezpečování tohoto veřejného pořádku.
Činnost městské policie Rýmařov zajišťují 2 strážníci ve směnném provozu.

 

 
Městský kamerový monitorovací systém

Od 8.12.2008 byl spuštěn zkušební provoz MKMS v Rýmařově na 2 bodech – náměstí Míru a náměstí Svobody. Monitorovací pracoviště je umístěno na služebně MP Rýmařov a je vybaveno hlavní záznamovou jednotkou, monitory, a ovládacím panelem. V závěru roku 2010 byl rozšířen MKMS o další 2 kamerové body, a to na budově spořitelny a na samostatném sloupu mezi autobusovým nádražím a SVČ.

 
Městská policie upozorňuje na měření rychlosti

Od června 2008 provádí MP Rýmařov měření rychlosti radarem ProLaser III zapůjčeným od fy LK- Systém s. r. o. na základě smlouvy o pronájmu s městem Rýmařov. Měření provádí MP podle možností 1-2x měsíčně v rozsahu cca 4 - 5 hodin, a to tak, aby to neohrozilo ani neomezilo činnost MP v zaměření na veřejný pořádek.

 
Problematika odchytu zvířat

V roce 2014 provedla MP Rýmařov odchyt 44 psů. V převážné většině se podařilo zjistit majitele a psi byli po uložení sankce vráceni. MP v záležitostech odchytu, prohlídky a identifikace psů spolupracuje s místními veterinárními ambulancemi. Ve výbavě MP je kromě odchytových prostředků i čtečka čipů pro identifikaci psů.  

Město Rýmařov má uzavřenu smlouvu s psím útulkem Slezské Pavlovice, kam městská policie převáží odchycené psy v případě, že není zjištěn jejich majitel a nepodaří se psa umístit do jiné náhradní péče.

 
Veřejnoprávní smlouvy MP Rýmařov s okolními obcemi

Město Rýmařov má zřízeno celkem 8 veřejnoprávních smluv a to s obcemi Horní Město,Tvrdkov, Jiříkov, Dolní Moravice, Břidličná, Malá Morávka, Stará Ves a Malá Štáhle o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii. Městská policie Rýmařov proto na základě těchto smluv vyjíždí i do katastrálních území těchto obcí – vždy na požadavek představitelů těchto obcí.

 
Parkovací automat na náměstí Míru

Městská policie zabezpečuje provoz a provádí kompletní servis parkovacího automatu včetně odvodu vybraných peněz. Parkovací automat byl zprovozněn na základě živnosti MěÚ Rýmařov v polovině července 2004.
Městská policie provádí pravidelně cca 3x denně kontrolu funkčnosti parkovacího automatu a kontrolu zakoupení parkovacích lístků ve vozidlech.

 
Rozbor přestupků řešených Městskou policií Rýmařov za rok 2014

MP Rýmařov v roce 2014 odhalila a vyřešila celkem 558 přestupků a uložila v blokovém řízení pokuty ve výši 315 900 Kč. Zároveň MP dala podnět k zahájení 22 správních řízení.