... Rozpočet města
Rozpočet města

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Další informace k finančnímu hospodaření nejen našeho města, včetně oficiálních výkazů, lze získat zde.
(MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány).