Dnes je pátek 19.7.2019 2:08, svátek slaví: Čeněk

Vzhledem k tomu, že v některých lokalitách města není vybudován veřejný vodovod a kanalizace a není předpoklad vybudování této infrastruktury v horizontu 10 let, poskytuje město Rýmařov dotace, jejichž cílem je podpořit individuální řešení zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidaci splaškových vod rodinných domů v těchto lokalitách.

Hlavním cílem Programů podpory tělovýchovy a sportu je podporovat pravidelnou sportovní a tělovýchovnou organizovanou činnost dětí a mládeže, umožnit rozšíření počtu mládežnické členské základny a umožnit účast dětí a mládeže na sportovních soutěžích, a dále podporovat a zkvalitnit nabídku sportovních a tělovýchovných akcí a soutěží na území města.

Veřejně prospěšné Programy podpory zájmových aktivit slouží k podpoře veřejně prospěšných činností subjektů, které ve svých stanovách mají jako jednu z hlavních činností provozování kulturních a zájmových aktivit občanů a organizaci kulturních a společenských akcí.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317