Dnes je pátek 19.7.2019 1:20, svátek slaví: Čeněk

V současné době byly dokončeny stavební práce na nové hasičské zbrojnici pro jednotku dobrovolných hasičů na ulici Palackého a probíhá kolaudační řízení. Jednotka dobrovolných hasičů (Jednotka požární ochrany II) nyní využívá cizí zařízení – hasičskou zbrojnici profesionálního hasičského sboru na ulici Revoluční ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Publicita vsechny loga

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o. uskutečnila v rámci zářijových Dřevařských, lesnických a mysliveckých dnů projekt Malí řemeslníci ve spolupráci s mateřskou školou ze slovenského partnerského města Rajec.

Město Rýmařov již několik let využívá technologického centra, které zajišťuje přenos, uchování a bezpečné zpracování velkého množství digitalizovaných dokumentů pro úředníky a zprostředkovaně pro občany ve správním obvodu Rýmařov coby obce s rozšířenou působností (ORP).

IROP CZ RO B C RGB

Město Rýmařov získalo finanční podporu z EU – Integrovaného regionálního operačního programu, administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt „Regenerace bytového domu Bartákova č. 844/13 , Rýmařov“.

IROP CZ RO B C RGB

Město Rýmařov získalo finanční podporu z EU – Integrovaného regionálního operačního programu, administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt „Regenerace bytového domu Nádražní č. 473/1 , Rýmařov“.

Projekt „Efektivní otevřený úřad Rýmařov – II“ řeší nestabilitu oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, kdy reaguje na vytvořenou Strategii ŘLZ, kterou rozšiřuje o implementaci nových nástrojů řízení lidských zdrojů, dále pak reaguje na potřeby vzdělávání zaměstnanců a v neposlední řadě řeší neukotvený systém komunikace a to jak uvnitř úřadu, tak i směrem k veřejnosti.

IROP CZ RO B C RGB

Město Rýmařov získalo finanční podporu z EU – Integrovaného regionálního operačního programu, administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt „Regenerace bytových domů J. Fučíka 85/89, J. Fučíka 86/90 a J. Fučíka 87/91, Rýmařov“.

Na četné dotazy občanů i návštěvníků města zveřejňujeme plán osázení záhonů na Radniční ulici, jak byl navržen v rámci projektu úprav prostor náměstí a Radniční ulice. Záhony byly pečlivě navrženy tak, aby k sobě jednotlivé skupiny ladily výškou, barevnými odstíny listů i květů a délkou a obdobím kvetení - jsou tak zajímavé po většinu roku.

V jednom z říjnových týdnů jste se při návštěvě Městského úřadu Rýmařov mohli setkat s dotazníkovým šetřením realizovaným v rámci realizace projektu „Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace řízení lidských zdrojů“ CZ.1.04/4.1.01/8900074 spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Strana 1 z 5

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317