Dnes je čtvrtek 9.7.2020 15:58, svátek slaví: Drahoslava

Účast žáků a studentů ve výuce - nová krizová opatření vlády

Vláda ČR na základě soudního rozhodnutí znovu nastavila pravidla pro přítomnost žáků a studentů ve školách.

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 zakázala

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách podle školského zákona a na akcích, které tyto školy pořádají,
 • osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia (od pondělí 27. dubna 2020 se možnost osobní přítomnosti studentů vztahuje na všechny studenty):
  • na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • na klinické a praktické výuce a praxi,
 • osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové a na akcích, které tyto školy pořádají,
 • osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
 • osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení.

Vláda nařídila, že student se může účastnit výše uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze za splnění následujících podmínek:

 • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
 • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

pdfÚplné znění usnesení vlády o přijetí krizového opatření - od 24.04.2020

pdfÚplné znění usnesení vlády o přijetí krizového opatření - od 27.04.2020

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317