Dnes je sobota 14.12.2019 5:24, svátek slaví: Lýdie

Návrhy na oživení veřejného prostoru Rýmařova

Ve středu 12. června od 12:00 proběhne v kinosále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici veřejná prezentace návrhů studentů VŠB-TUO na oživení veřejného prostoru našeho města, v předsálí pak bude možno zhlédnout modely s komentářem autorů.

V roce 2018 iniciovalo vedení města Rýmařova spolupráci s katedrou architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Město Rýmařov v uplynulých letech opravilo veřejné prostory za pomoci fondů Evropské unie i z vlastního rozpočtu a hledalo možnosti řešení pro estetizaci městského (možná i příměstského) prostoru.

Vedoucí katedry architektury doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. a MgA. Jakub Gajda, Ph.D. výzvu přijali a ve spolupráci s pracovníky Městského úřadu Rýmařov připravili zadání pro studenty 3. ročníku a dobrovolníky ze 4. ročníku. Cílem neměly být artefakty suplující památníky, pomníky či jejich mutace, ale svobodně provedené intervence, avšak plně podřízené místu, času a dávané i nedávné historii místa s možnou interpretací historických událostí.

Studenti začali pod vedením pedagogů pracovat již v listopadu 2018, kdy navštívili Rýmařov a měli možnost se seznámit s jeho historií a současností. Sami si pak zvolili námět, umístění, techniku zpracování a materiál a vše průběžně konzultovat nejen s pedagogy, ale i se zadavatelem.

Nyní jsou návrhy hotovy a jejich autoři jsou připraveni prezentovat modely a dokumentaci před hodnoticí komisí složenou z řad pedagogů katedry architektury, zástupců investora, tak i přizvaných odborníků.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317