Dnes je středa 11.12.2019 14:37, svátek slaví: Dana

Základní umělecká škola bude používat při výuce metodu CLIL

ZUŠ Rýmařov se profiluje jako škola s mezinárodním přesahem. Už více než patnáct let využívá programů, kterými Evropská unie podporuje školní mezinárodní projekty - bývaly to programy Comenius, Comenius Regio, Norské fondy, Euroregion Praděd, nyní je to Erasmus+. Děti byly s učiteli v Portugalsku, Norsku, Finsku, Estonsku, Polsku, Německu, Řecku, Itálii, Turecku, Rumunsku nebo na Srí Lance. V současné chvíli má škola podanou žádost o podporu projektu pro období září 2019–srpen 2021, takže bude možná nejen hostit mezinárodní setkání u nás v Rýmařově, ale s dětmi i učiteli vyjede do Švédska, Německa a Irska.

Protože takovéto aktivity nelze absolvovat bez jazykového vybavení, dbá škola na vzdělávání dětí a dospělých i v této oblasti. Učitelé využívají dostupných kurzů angličtiny, italštiny, francouzštiny, děti se snaží podporovat jinak – zavedením metody CLIL. Tato metoda spojuje výuku běžných vyučovacích předmětů s výukou cizího jazyka. Nejde tedy o výuku cizího jazyka, ale o výuku prostřednictvím cizího jazyka. Cizí jazyk je zde pouze doprovodným prvkem, pouhým prostředkem, jak plnit nezbytné osnovy vyučovacích předmětů. Rozvoje jazykových dovedností se zde tedy dosahuje jakoby mimochodem. Vlastně jde o bonus, který mohou žáci získat navíc k tomu, co se naučí v uměleckých oborech.

Od školního roku 2019-20 bude škola  tuto metodu nabízet žákům nejprve ve výuce výtvarného oboru a v hudebním oboru ve výuce Nauky o hudbě. Lze se domnívat, že pro dnešní děti, které si ze základní školy, gymnázia či odjinud přinášejí většinou skvělé jazykové dovednosti, bude toto rozšíření odborných kompetencí velmi přínosné. Na druhou stranu, účast dětí i učitelů bude při této aktivitě zcela dobrovolná.

Více informací naleznete na webových stránkách školy nebo přímo v kurzech, kde jsou zpřístupněny ukázky výuky.

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., ředitel Základní umělecké školy, Rýmařov, Čapkova 6, p. o.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317