Dnes je pondělí 16.12.2019 3:37, svátek slaví: Albína

Protipovodňová opatření města

Městu Rýmařov se podařilo získat dotaci na realizaci projektu "Protipovodňová opatření města Rýmařov".

Městský drátový rozhlas byl v Rýmařově v provozu asi od roku 1948. V roce 1998 ukončila a.s. TELECOM provoz městského rozhlasu a kupní smlouvou jej prodala městu Rýmařov.
Již povodně v roce 1997 nám ukázaly, že je současná informovanost občanů pomocí rozhlasu nedostačující. V roce 2000 byla zahájena první etapa modernizace rozhlasu ve městě a jeho přilehlých částech. V průběhu několika let bylo na sloupy veřejného osvětlení instalováno celkem 58 přijímačů s reproduktory a do budovy radnice na náměstí Míru byl umístěn centrální vysílač. Vzhledem k tomu, že jsou vzdálenosti mezi přijímači velké, bylo vysílání nekvalitní a v některých místech až obtěžující. Z tohoto důvodu město přijalo nabídku poradenské společnosti ENVIPARTNER s.r.o. na vypracování projektové dokumentace včetně žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na digitalizaci povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému.
Předmětem veřejné zakázky byla realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování pro město Rýmařov. Realizací projektu dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
Na základě realizovaného výběrového řízení schválila Rada města svými usneseními č. 5558/113/18 a 5559/113/18 dne 24.10.2018 přidělení veřejné zakázky na dodávku nazvanou „Protipovodňová opatření města Rýmařov“ společnosti BÁRTEK ROZHLASY s.r.o.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 3 147 990 Kč, dotace EU je 2 203 593 Kč (70 %) a spoluúčast města je 944 397 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Deska M

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317