Dnes je sobota 25.1.2020 14:18, svátek slaví: Miloš

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Rýmařov

Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad – úřad územního plánování nyní pořizuje „Územní studii krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Rýmařov“ (dále jen „ÚSK SO ORP Rýmařov").

Cílem pořízení ÚSK SO ORP Rýmařov je vytvořit odborný komplexní dokument syntetizující poznání o krajině na základě víceoborového přístupu k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování. Zpracovatelé vycházejí z předpokladu, že krajina by měla být hodnocena zejména s ohledem na to, jak je vnímána lidmi a i její ochrana a využití musí přihlížet k hospodářským, sociálním a kulturním potřebám obyvatel, k regionálním a místním poměrům.

Náklady na studii jsou hrazeny dotací z IROP, specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje,  9. výzva – Územní studie, ve výši 90%. Město využilo možnosti zbylých 10% nákladů kofinancovat z Národního programu Životního prostředí, takže náklady jsou kryty ze 100% z dotačních titulů.

Návrh studie je nyní projednáván s vybranými dotčenými orgány a je zveřejněn na webových stránkách města Rýmařova do 10.10.2018.

loga programu uzemni studie

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317