Dnes je pátek 6.12.2019 13:41, svátek slaví: Mikuláš

07/1992

Obecně závazná vyhláška č. 07/1992 o městské policii

Městské zastupitelstvo v Rýmařově schválilo dne 26.3.1992 podle 16 a § 37 zák. č. 367/1990 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

1. Městské zastupitelstvo v Rýmařově zřizuje ve smyslu zákona č.553/1991 Sb. Městskou policii.

2. Sídlo Městské policie: Rýmařov, nám. Míru 6, telefon: 2473.


Článek 2

1. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Rýmařova.


Článek 3

1. Městskou policii řídí starosta města.

2. Starostu města zastupuje v době jeho nepřítomnosti pověřený člen městského zastupitelstva.


Článek 4

1. Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k městské policii stejnokrojem.

Stejnokroj strážníků města Rýmařova tvoří:

- černá čepice (brigadýrka, lodička)
- modrá košile, černá vázanka
- šedé kalhoty
- černá obuv
- černá kožená bunda, označená na prvé straně prsou identifikačním číslem pod odznakem Městská policie. Nášivka s názvem města Rýmařov se nosí na záloktí rukávu.

2. Stejnokroj nosí strážník v pracovní době a při docházce do zaměstnání.

3. Stráním je mimo pracovní dobu povinen v mezích zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb. provést zákrok, popř. učinit jiné opatření, je‑li páchán trestný čin, nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví, nebo majetek.
Neprokazuje‑li se v tomto případě stejnokrojem, prokáže příslušnost k městské policii průkazem městské policie.


Článek 5
Náplň činnosti městské policie, povinnosti a oprávnění strážníků a další otázky, související s činností městské policie jsou vymezeny zákonem čís. 553/1991 Sb. o obecní policii a Organizačním a vnitřním řádem Městské policie v Rýmařově.


Článek 6

Do doby vydání osvědčení o splnění odborných předpokladů strážníků podle § 4 odst. 1 ‑ 6 zák. č. 553/1991 Sb. vykonává Městská policie v Rýmařově povinnosti a oprávnění podle § 70 zák. č. 367/1990 Sb. o obcích.

Článek 7

Zrušuje se vyhláška o pořádkové službě, schválená dne 22.8.1991.


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317