Dnes je neděle 12.7.2020 10:55, svátek slaví: Bořek

04/2019

Obecně závazná vyhláška č. 04/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 01/2009, o trvalém označování psů 

Zastupitelstvo města Rýmařov se na svém zasedání dne 19. 11. 2019, usnesením č. 346/8/19 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 01/2009, o trvalém označování psů.

Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.

 

Ing. Luděk Šimko, v. r.
starosta 

Ing. Lenka Vavřičková, v. r.
místostarostka 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.11.2019

Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2019

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317