Dnes je neděle 29.3.2020 11:45, svátek slaví: Taťána

Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,

máme za sebou další pracovní týden v nouzovém stavu. Jsem rád a všímám si toho nejen já, že většina z Vás dodržuje všechna nařízení, která se k tomuto stavu vztahují. To však neznamená, že bychom měli snížit svoji prevenci a ostražitost vůči této infekci. Právě naopak! S úžasem sleduji Vaši pomoc, solidárnost, dobrovolnictví, čehož si nesmírně vážím. Moc Vám za všechno děkuji.

K ránu 27. března 2020 máme v ORP Rýmařov (obec s rozšířenou působností, která zahrnuje i 10 okolních obcí) tři pozitivně testované osoby. Samotné město Rýmařov se stále drží na nule. Snad se nás ta nula bude držet co nejdéle. Nikdo z nás neví, jak dlouho budeme muset v této složité situaci být, a proto buďte k sobě milí, vstřícní, ohleduplní, tolerantní, věřte, že všichni kolem Vás to ocení.

Přeji Vám pevné zdraví.

Ing. Luděk Šimko, starosta

Dne 19. března zasedal krizový štáb města, aby projednal úpravu chodu městského úřadu v době koronavirové nákazy. S platností od pondělí 23. března 2020 budou na každé budově úřadu vytvořeny dvě nezávislé skupiny úředníků, které se budou při své práci střídat ve dvou resp. třídenních intervalech.

Ve snaze zmírnit negativní dopad zákazu maloobchodního prodeje a poskytování vybraných služeb na podnikatele, nájemníky nebytových prostor ve vlastnictví města Rýmařov (usnesení vlády České republiky č. 211 ze dne 14.03.2020, ve znění dalších předpisů) rozhodla rada města na svém mimořádném jednání dne 20. března o odložení splatnosti předpisu nájemného a záloh na služby za měsíce březen a duben 2020 na nový termín 30.06.2020. O případném přiznání slevy bude rozhodnuto po skončení mimořádných opatření dle jejich skutečné délky a dopadu na konkrétní podnikatelské aktivity.

Město Rýmařov dnes zpracovalo informační leták pro seniory, který bude k dispozici v prodejnách potravin. Prosíme veřejnost o spolupráci s distribucí - pokud máte ve svém okolí seniory, předejte jim prosím tyto informace.

Vláda České republiky svým usnesením č. 98 doporučila osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Město Rýmařov v období od 10.03. do 16.03.2020 přistoupilo k realizaci celé řady opatření, kterými naplňovalo nařízení vlády České republiky, tak jak byla postupně schvalována. V rámci vlastních pravomocí přijalo vedení města resp. rada města také několik opatření, která pomohou jeho občanům lépe snášet nastalou situaci a umožní naplnění jejich potřeb v maximální možné míře. Cílem vedení města je ochránit všechny občany a zamezit šíření koronaviru.

Vzhledem k nemocnosti a karanténě značné části pedagogických pracovníků školy rozhodla rada města svým usnesením č. 1974/39/20 ze dne 16. března 2020 o uzavření Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace, a to všech pracovišť školy, tedy budov Jelínkova 3, 1. máje 11, Revoluční 30 a Zámecký park 6, Janovice.

Rada města Rýmařova z důvodu snižování rizika nákazy koronavirem a v souladu s usnesením vlády ČR č. 87/2020 Sb. s účinností od 16. března 2020 až do odvolání svým usnesením č. 1975/39/20 ze dne 16. března 2020 rozhodla o omezení provozu městského úřadu. Vzhledem k tomu, že je i přes maximální úsilí nemožné obstarat zaměstnancům městského úřadu ochranné pomůcky (roušky, respirátory), vedení města rozhodlo v co největší míře eliminovat riziko přenosu nákazy a omezuje osobní kontakt úředníků s občany.

Město v maximální možné míře komunikuje se všemi orgány veřejné správy tak, aby zajistilo bezproblémový chod všech institucí za dodržení všech stanovených preventivních opatření. Pravidelně se schází vedení města a úřadu, v pondělí 16. března 2020 dopoledne proběhne jednání vedení města se všemi řediteli příspěvkových organizací zřizovaných městem, odpoledne je naplánováno zasedání bezpečnostní rady a krizového štábu města. Na základě toho budou přijata opatření k prevenci a zamezení šíření koronaviru.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317