... Volby Delegování zástupců politických stran, politických hnutí a koalicí do okrskových volebních komisí
Delegování zástupců politických stran, politických hnutí a koalicí do okrskových volebních komisí PDF Tisk Email
Úterý, 23 Srpen 2016 07:38

Podle § 15, odstavce f), zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do příslušného zastupitelstva kraje delegovat své zástupce a jejich náhradníky do okrskových volebních komisí v každém volebním okrsku.

Pro volby do zastupitelstev krajů je městě Rýmařov 12 okrskových volebních komisí.

okrsková volební komise č. 1 – kancelář Osadního výboru Janovice, Opavská 45
okrsková volební komise č. 2 – Městské služby, Palackého 11, Rýmařov
okrsková volební komise č. 3 – velký sál ZUŠ, Divadelní 383, Rýmařov
okrsková volební komise č. 4 – Základní škola, Školní náměstí, Rýmařov
okrsková volební komise č. 5 – Základní škola 1. Máje 32, Rýmařov
okrsková volební komise č. 6 – Městská knihovna, Sokolovská 25, Rýmařov
okrsková volební komise č. 7 – sál restaurace „U KHACHIKA" Jamartice
okrsková volební komise č. 8 – velký sál SVČ, Okružní 10, Rýmařov
okrsková volební komise č. 9 – zasedací místnost „KOLIBA", Ondřejov
okrsková volební komise č. 10 – velký sál SVČ, Okružní 10, Rýmařov
okrsková volební komise č. 11 – místnost Domu s peč. službou, Revoluční 30, Rýmařov
okrsková volební komise č. 12 – kancelář DIAKONIE, tř.Hrdinů 48, Rýmařov

Seznam musí obsahovat:
jméno a příjmení, rodné číslo, místo, kde je člen nebo jeho náhradník přihlášen k trvalému pobytu, a dále podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. U delegovaných členů a jejich náhradníků uveďte číslo volební okrskové komise, do které mají být navržení členové zařazeni.
Tento seznam doručte nejpozději 30 dnů přede dnem konání voleb (do 7.9.2016) starostovi města Rýmařova. V jeho nepřítomnosti vedoucímu odboru vnitřních věcí p. Zdeňku Kudlákovi.

 

Ing. Petr Klouda
starosta města

 

Rozdělovník:

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje a pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

pdfInformace o počtu a sídle okrskových volebních komisí492.08 KB