... Vedení města Místostarostka
Místostarostka
Mgr. Marcela Staňková

stankova

kancelář: náměstí Míru 1

tel.: 554 254 131

mobil: 773 774 131

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Vykonává funkci na základě zákona 128/2000 Sb. - DÍL 5

§ 104

(1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.

(2) Starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce a rady obce.