... Úvodní strana
Obnova vodovodu v ulici U Rybníka

TT VaKVaK Bruntál a.s. oznamuje, že v týdnu od 7. května 2018 zahájí výměnu vodovodního řadu na ulici U Rybníka v Rýmařově v souladu s Plánem obnovy vodovodů a kanalizací podle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

Vzhledem k tomu, že výměna vodovodu bude prováděna tradičním výkopem v komunikaci, dojde v průběhu stavby k podstatnému omezení provozu v ulici U Rybníka. Obyvatelé dotčené ulice proto budou muset strpět tuto nepříjemnou záležitost a respektovat omezení osobní i automobilové dopravy. Majitelé osobních automobilů by měli svá vozidla po dobu stavby parkovat v sousedních ulicích nebo na parkovišti. Stavba bude dokončena v nejkratším možném termínu, realizátor se bude snažit minimalizovat nepříjemné vlivy na okolní zástavbu a obyvatele. Výměnou vodovodu bude zajištěna dodávka pitné vody v odpovídající kvalitě a parametrech.

V případě potřeby je možno kontaktovat odpovědného pracovníka společnosti VAK Bruntál a.s. – Ing. Píca, tel. 555 537 320,  e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Ing. Jaroslav Jouza, ředitel VaK Bruntál