... Úvodní strana
Stavební úpravy pozemní komunikace Komenského ulice

znak mestaStavební úpravy pozemní komunikace  představují dokončení povrchů v Komenského ulici, kde se loni řešila oprava splaškové i dešťové kanalizace, oprava plynu a také vodovodního řadu.

V rámci úprav dojde k provedení celkové rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikací, úpravě prostorového řešení křižovatky ulic Komenského x Strálecká x Okružní, zřízení nových zpevněných ploch (chodníky, parkovací stání, plochy pro umístění nádob na odpad) a nového veřejného osvětlení včetně nasvětlení přechodu u polikliniky. Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost JR STaKR s.r.o. s nabídkovou cenou 1 947 278,75 Kč. Termín zahájení stavebních prací je od 30.04.2018. Předpoklad ukončení je do 10 týdnů.

Realizace předmětné stavby přinese v okolí dočasné problémy v podobě zvýšené hlučnosti, prašnosti, provozu stavební techniky a dělníků, zhoršených podmínek pro docházku, možnost dojížďky a zásobování, které ale nelze nijak obejít a je nezbytné se s nimi smířit. Odměnou za to bude nová komunikace, veřejná prostranství a životní prostředí, které zpříjemní život v místě bydliště a celkové zkvalitnění veřejných prostor našeho města.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov