... Úvodní strana
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ 1. máje 30

znak mestaMěsto Rýmařov připravilo rekonstrukci školní kuchyně základní školy v budově ZŠ 1. máje 30, která zahrnuje stavební úpravy prostor kuchyně a části výdeje jídla spočívající v dispozičních změnách, úpravách zázemí včetně skladovacích prostor v suterénu, dále pak kompletní nové technické rozvody s novou klimatizační jednotkou, úpravy povrchů a dodávku gastrozařízení.

Ve výběrovém řízení na stavební práce byla vybrána spol. KAMENSKÝ – stavby a konstrukce s.r.o., Vrbno pod Pradědem s nabídkovou cenou 11 080 tis. Kč; ve výběrovém řízení na dodávku gastrotechnologie byla vybrána spol. GOZ GASTRO s.r.o. z Brna, s nabídkovou cenou 6 292 tis. Kč vč. DPH.

Zahájení stavebních prací je naplánováno nejdříve od 7. května 2018. Od 2. května 2018 již bude školní jídelna na ulici 1. máje mimo provoz a výdej obědů bude probíhat v náhradních prostorách, svačinky se připravovat nebudou.

Žáci 1.-4. třídy základní školy se budou stravovat ve výdejně na Národní ulici. Obědy budou připravovány v kuchyni Gymnázia a Střední odborné školy, Rýmařov, p.o. na Divadelní ulici, odkud budou do výdejny dováženy. Obědy se budou vydávat v době od 11:15 do 13:00, přesný harmonogram střídání jednotlivých tříd bude žákům a jejich zástupcům oznámen prostřednictvím elektronických žákovských knížek.

Žáci 5.-9. třídy, žáci SSOŠ Prima, s.r.o. a dospělí včetně cizích strávníků se budou stravovat v předsálí Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici. Obědy se budou připravovat v kuchyni RD Rýmařov na ulici 8. května a do SVČ budou dováženy. Obědy se budou vydávat v době od 11:00 do 14:00, přesný harmonogram střídání jednotlivých tříd bude žákům a jejich zástupcům oznámen prostřednictvím elektronických žákovských knížek.

Pro výdej obědů v každé budově bude zpracován harmonogram střídání jednotlivých tříd, aby byl provoz ve výdejně plynulý. Objednávání a odhlašování obědů bude probíhat prostřednictvím internetu, platby budou probíhat stejně, pouze u částek strhávaných v rámci inkasa budou odečteny svačinky. Bude připravován pouze jeden druh jídla včetně polévky a bezlepkové stravy. Obědy nebudou odebírány prostřednictvím čipů, ale na základě papírových stravenek.

Stravenky na květen:

  • žáci, kteří budou mít stravné na měsíc květen uhrazeno v řádném termínu, obdrží stravenky do 30. dubna od svých třídních učitelů;
  • žáci SSOŠ Prima dostanou stravenky v kanceláři školy u p. Vaníčkové;
  • ostatní strávníci včetně těch, kteří stravné uhradí pozdě, si stravenky mohou vyzvednout u p. Čuškové v dočasné kanceláři ve Středisku volného času.

Stejným způsobem se bude postupovat i při výdeji stravenek na červen. Pokud strávník nepředloží při výdeji jídla stravenku, nemůže mu být oběd vydán. Pokud si strávník bude odhlašovat oběd, odevzdá podepsanou stravenku na odhlašovaný den u výdeje jídla.

Vedoucí školní jídelny Bc. Jana Egidová a účetní Renata Čušková budou pracovat v dočasné kanceláři ve Středisku volného času Rýmařov, strávníci a jejich zákonní zástupci je mohou kontaktovat na telefonním čísle 554 254 130 nebo osobně od pondělí do pátku vždy v době od  07:00-09:00 a 11:00-14:30.

Od 1. září 2018 bude školní stravování znovu probíhat v rekonstruované školní jídelně v budově 1. máje 30.