... Úvodní strana
Další etapa opravy cesty přes Jamartice

znak mestaOd 01.04.2018 až do 15.10.2018 bude kvůli opravě povrchu silnice úplně uzavřena část komunikace  silnice II/370 v rámci stavby „Silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle km 31,900-35,025; 4., 5. a 7.etapa".

Silnice je úplně uzavřena pro veškerou dopravu mimo pravidelné autobusové spoje, objízdná trasa vede po ulici Revoluční (silnice II/445) poté vpravo na ulici Opavská (silnice I/11) směr Jamartice a Malá Štáhle, kde se před Malou Štáhlí na křižovatce se silnicí III/37020 obočí vpravo ke stáčírně plynu ve Velké Štáhli a na křižovatce se napojí na silnici II/370 směrem na Břidličnou a opačně.
Při uzavírce dojde k přesunu autobusových zastávek pod názvem „Rýmařov,Jamartice,rest.“ a „Velká Štáhle – rozcestí“ - autobusová zastávka pod názvem „Rýmařov,Jamartice,rest.“ bude přemístěna na autobusovou zastávku stávající pod názvem „Jamartice,hřbitov“, Autobusová zastávka pod názvem „Velká Štáhle–rozcestí“ bude přemístěna o cca 100 m směrem k obci Velká Štáhle (k vjezdu do provozovny stáčírnu plynu).


Objízdná trasa pro pravidelnou autobusovou dopravu
směr Rýmařov – Velká Štáhle - po silnici II/370 v Rýmařově ulice 8. Května, směr na Jamartice (obsloužení autobusové zastávky „Rýmařov, STS“) dál doleva kolem rybníčků a vpravo na silnici I/11 (obsloužení autobusové zastávky „Jamartice,hřbitov“, kam bude přemístěna zastávka pod názvem „Rýmařov,Jamartice,rest.“) dál pod sil. I/11 před Malou Štáhlí na křižovatce se silnic I/11 a III/37020 vpravo ke stáčírně plynu ve Velké Štáhli (zde obslouží přemístěnou autobusovou zastávku „Velká Štáhle–rozcestí“) a bude pokračovat v trase po silnici II/370 na Břidličnou. Směr Velká Štáhle – Rýmařov – pojede stejnou objízdnou trasou pouze opačně.

Občané a podnikatelé v obci Jamartice a části Kodýtkov, obec Velká Štáhle se budou řídit pokyny zhotovitele stavby Bc. Roman Palla, tel.: 773070719, Kareta Bruntál s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, která bude specifikovat možnosti jízdy vozidel po obci Jamartice v rámci realizace stavby.

 Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství

Jamartice male

pdf Podrobná situace opravy