... Úvodní strana
Revitalizace Mudlového potoka - I. etapa

TT OP ZPJiž v loňském roce byly zahájeny stavební práce na úpravě Mudlového potoka, který byl v minulosti v rámci melioračních úprav směrově narovnán. Práce probíhaly i přes zimní období. V současné chvíli jsou práce s ohledem na klimatické podmínky přerušeny a budou pokračovat v jarním období, kdy se realizace akce dokončí.

Stručný popis: V rámci realizace bude vyhloubeno nové hlavní koryto a nové boční koryto Mudlového potoka, dále budou provedeny mokřadní tůně a revitalizační prvky pro úkryty a rozvoj živočichů - např. plazníky, zimoviště, doplněné o výsadbu doprovodné vegetace. Realizací projektu dojde k navrácení toku do jeho původního koryta, umožnění jeho přirozeného vývoje s možností rozlivů. Realizace mokřadních tůní slouží ke zvýšení biodiverzity a pro posílení ekologicko-stabilizačních funkcí, zvýšení retenční schopnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výše dotace: 1.129.710 Kč, tj. 100% výše dotace uznatelných nákladů

 logo OP ZP

pdfProjektová dokumentace - náhled

Mudlovy potok 01 Mudlovy potok 02 Mudlovy potok 03 Mudlovy potok 04 Mudlovy potok 05