... Úvodní strana
MAS Rýmařovsko vyhlašuje dotační výzvu

MAS RýmaTT MASřovsko, o.p.s. vyhlásilo výzvu z Operačního programu Zaměstnanost zaměřenou na prorodinná opatření, na podporu vzdělávání – rekvalifikací v regionu a na další profesní vzdělávání – podporu zaměstnanosti.

Výzva je určena pro všechny, kteří by chtěli realizovat neinvestiční projekt na realizaci příměstských táborů, projekty na podporu zařízení zajišťující hlídání dětí navštěvující 1. – 5. třídu ZŠ, na zajištění dopravy do škol, příměstského tábora či dětské skupiny, je určena výzva na Prorodinná opatření.

Další dvě výzvy jsou určeny na projekty, které se zaměřují na realizaci činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o práci uchází, poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí, rekvalifikace a další profesní vzdělávání, na podporu vytváření nových pracovních míst nebo flexibilních forem práce na území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

 

Žadateli mohou být obce a města, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi nebo krajem, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva), OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

Výše dotace závisí na typu žadatele – 100% dotaci mohou získat školy, neziskové organizace, hospodářské komory, svazy, asociace, církve, spolky, o.p.s., ústavy, nadace apod. Dotaci ve výši 95 % nákladů mohou získat obce, příspěvkové organizace obcí a kraje (vyjma školských zařízení), dotaci ve výši maximálně 85 % mohou získat obchodní společnosti, státní podniky, družstva, OSVČ, profesní komory.

Zájemci mohou veškeré informace nalézt na webových stránkách MAS Rýmařovsko.

Bližší informace je možno získat také v kanceláři MAS Rýmařovsko na náměstí Míru 2 v Rýmařově, pracovníky je možno kontaktovat na telefonním čísle 554 254 308 nebo na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript