... Úvodní strana
Na konci roku 2017 žilo ve městě 8491 obyvatel

znak mestaI v roce 2017 pokračoval dlouhodobý trend úbytku obyvatel města, tentokrát přibližně rychlostí 0,3 % za rok.

Na tomto vývoji se nejvíce podílela bilance přistěhovaní - odstěhovaní. Do města se v roce 2017 přistěhovalo 154 občanů a odstěhovalo se 182 občanů, ubylo tedy 28 občanů. Ve jmenovaném roce se narodilo 77 občánků (z toho 36 chlapců a 41 dívek) a zemřelo 76 jeho obyvatel (z toho 46 mužů a 30 žen). Tak malý rozdíl ve prospěch narozených nemohl stačit na vyrovnání, neřkuli zvrácení nepříznivého trendu. Na konci roku 2017 pak mělo město 8 401 obyvatel (4128 mužů a 4273 žen). K tomu je potřeba přičíst ještě 90 cizinců (pohlaví se v jejich případě neuvádí) trvale přihlášených k pobytu ve městě, v jejich případě však také dochází k postupnému úbytku.