... Úvodní strana
Pohotovostní služby Bytermu o svátcích

znak mestaByterm Rýmařov si dovoluje oznámit všem nájemníkům bytů ve vlastnictví města a majitelům domů ve správě této organizace pohotovostní službu pro případ havárií během vánočních svátků.

Pohotovost je držena od 8:00 do 13:00 na následujících číslech:

Voda a odpady Městské služby, Pavel Ujfaluši 737 241 052
  René Škarupa  731 177 591
  Miroslav Šuba  604 930 426
Elektřina   Roman Szukalski     602 127 196
Plyn  Severomoravská plynárenská, a. s. 1239 (nepřetržitě)

 

Pouze pro případ závažných havárií!

Přejeme všem nájemníkům i ostatním občanům města klidné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2018.

Kolektiv zaměstnanců Bytermu