... Úvodní strana
Cena vodného a stočného pro rok 2018

TT VaKPředstavenstvo společnosti VaK Bruntál a.s. schválilo návrh kalkulace ceny vodného na rok 2018.

Cena vodného meziročně vzroste z letošních 34,50  Kč/m³ na 35,60 Kč/m³, tj. nárůst o 3,2 %. Důvodem zvýšení ceny je nárůst ceny vstupních nákladů, především mezd, elektřiny, poplatků, a také potřeba tvorby finančních zdrojů na investice a obnovu majetku. Cena včetně DPH pro obyvatele bude potom 40,94 Kč/m³.

Společnost používá veškerý svůj zisk na obnovu a rozvoj svého majetku. Společnost nevyplácí svým akcionářům dividendy. Je vlastněna z 97 % obcemi, 3 % majetku vlastní soukromé osoby. Je to pozůstatek špatně zvoleného způsobu privatizace vodáren. Pro VaK Bruntál tedy neplatí dnes často omílaná skutečnost, že vodárenské společnosti vlastní nebo spravuje cizí kapitál a každoročně vyvádí za hranice desítky miliard Kč z vyplácených dividend, které prodražují odběratelům vodné. Cena vodného ve VaK Bruntál patří v rámci republiky k podprůměrným cenám. Velmi ji ovlivnil pokles spotřeby vody, který nadále pokračuje. Mezi základní strategické cíle společnosti patří teze, že si obce budou spravovat majetek samy bez cizího správce, majetek si ponechají ve svém vlastnictví, cena vodného bude jednotná pro všechny obce, společnost bude tvořit prostředky na obnovu a rozšíření majetku z ceny vodného.

Rada města – jako valná hromada společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o., na svém posledním letošním zasedání schválila návrh ceny stočného pro rok 2018. Cena je stanovena ve výši 25,50 Kč/m³ (V roce 2017 je 24,00 Kč/m³, nárůst ceny je 6,25%.), včetně DPH je pak konečná výše 29,32 Kč/m³. Cena patří k nejnižším v České republice. Důvody zdražení jsou analogické jak v případě vodného. Město má zákonnou povinnost tvořit finanční zdroje na obnovu majetku – tzv. Fond obnovy kanalizační infrastruktury, ze kterého jsou financovány rekonstrukce a opravy infrastruktury a čističky odpadních vod (ČOV). Výše každoroční tvorby Fondu je stanovena podle rozsahu a stáří majetku. Je povinnou součástí kalkulace a významně se podílí se na zdražování stočného. Její výše v ceně bude muset v budoucnosti pravidelně narůstat. Kanalizační infrastruktura a ČOV jsou v majetku města. Spravuje ji městské společnost Městské služby Rýmařov s.r.o.. Letos byla provedena pasportizace infrastruktury, která odhalila, že přibližně 65 % majetku je v dobrém stavu a zbytek vyžaduje v nedaleké budoucnosti svoji obnovu. Tu město provádí (společně s vodovody – VaK Bruntál) při rekonstrukci komunikací, kdy zároveň dochází k oddělení splaškové a dešťové kanalizace. 

S podrobnou kalkulací ceny se můžete seznámit zde.

 

Ing. Petr Klouda, starosta