... Úvodní strana
Nová služba pro seniory

TT MSKMoravskoslezský kraj vytvořil čtyři nová kontaktní místa pro seniory, takzvané Senior Pointy, které poskytují seniorům služby vždy jeden den v týdnu.

Senior Pointy vznikly v rámci projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“, jenž byl podpořen v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Pro občany našeho regionu je nejbližšíSenior Point ve městě Bruntál, který sídlí na náměstí Míru 5 (v uličce z náměstí směrem k okresnímu soudu) a je v provozu vždy v úterý od 08:00 do 16:30. Poskytuje specifické odborné konzultace, nabízí informace o místních a regionálních seniorských sdružení a zájmových spolcích, partnerech poskytujících seniorům slevy aj., aktivně vyhledává a propaguje kulturní, společenské a volnočasové aktivity zacílené na seniory, realizuje osvětovou činnost (pořádání přednášek a besed) v oblastech, kde je zvýšené riziko ohrožení seniorů (bezpečnost, prevence, zdraví aj.), senioři mají možnost využít zde bezplatného internetového připojení. .

Senioři mohou využít specifických konzultací v oblastech, jež mohou být pro ně z důvodu nízké informovanosti ohrožující. Senior Point pak kromě prostoru pro společenský a sociální kontakt může působit ve smyslu prevence negativních jevů (jako například nekalé prodejní praktiky), jimž mohou být senioři vystaveni.

Jednou z činností, která je tímto kontaktním místem také nabízena k využití, je možnost osobní registrace osob od 55 let věku do samostatného projektu Senior Pas. Moravskoslezský kraj projekt Senior Pas podporuje i finančně od června letošního roku. Podstatou tohoto projektu je podpora osob od 55 let věku formou uceleného a jednotného systému slev. Po bezplatné registraci jsou těmto osobám vydávány karty (tzv. Senior Pasy), které slouží jako průkaz opravňující držitele čerpat slevy u sítě poskytovatelů slev, pro které je zapojení do projektu bezplatné. Karta je vystavována na jméno držitele, je nepřenosná a má neomezenou platnost a celorepublikovou působnost. Podrobnosti o způsobech, jak je možné se do projektu registrovat, seznam poskytovatelů slev nebo konkrétní informace o způsobu uplatňování slev naleznete na stránkách projektu. Slevy jsou poskytovány v rozsahu od 5 do 50%, a to převážně v oblasti zdraví, kultury, volného času či gastronomie. V Moravskoslezském kraji je aktuálně zapojeno více než 100 poskytovatelů slev.

Podnikatelé, kteří by měli zájem poskytovat seniorům slevy prostřednictvím Senior Pasů, se ještě mohou do projektu zapojit – informace naleznou na webových stránkách projektu.

 

senior point