... Úvodní strana
Oprava pomníku obětem 1. sv. války

TT pomnikPomník obětem 1. světové války je poměrně členitý, nákladný a z výtvarného hlediska zdařilý pomník ze žuly. Je tvořen středovou, do půlkruhu zhotovenou sekcí, postavenou na soklu, na které jsou v přední části na leštěném podkladu uvedena po stranách jména 128 obětí a ve střední části bloku vpředu i vzadu nápisy s letopočty.

Barva na jménech a letopočtech již byla zašlá a místy zcela chyběla. Žulové prahy po stranách pomníku měly rozvolněné spáry se zřetelnými stopami vegetace a mechů, v podhledových částech se nacházely krusty. Pomník byl značně znečištěn černými spady, exhalacemi a různými biologickými depozity, v zadní části jej vandalové popsali pravděpodobně lihovým fixem.

Firma Svatopluka Bedřicha z Lomnice u Rýmařova provedla opravu soklu, odstranění nečistot ze spár, přespárování a dorovnání jednotlivých bloků. Objekt byl očištěn od mechů, mikoflóry, krust, spadů a depozitů. Sekané písmo bylo očištěno od zbytků barev a všech cca 1650 znaků bylo znovu vypsáno černou barvou. Leštěné části pomníku byly navoskovány, celý objekt byl opakovaně penetrován.

Celkové náklady na opravu pomníku činily 94 850,00 Kč a město Rýmařov je uhradilo ze svého rozpočtu.

www pomnik 01a www pomnik 01b www pomnik 02a www pomnik 02b

www pomnik 03a www pomnik 03b www pomnik 04a www pomnik 04b