... Úvodní strana
Nové autobusové zastávky

TT zastavkaBěhem října 2017 byla dokončena výměna přístřešků autobusových zastávek. Celkově bylo vyměněno 10 přístřešků - 2 v Ondřejově, 2 v Jamarticích, 2 v Janovicích a 4 v Rýmařově.

Přístřešky v Edrovicích jsou zahrnuty do projektu plánovaného nového chodníku, čímž by město mohlo získat větší bodové hodnocení, a tím i vyšší šanci na schválení dotace. Při výběru typu přístřešků bylo přihlédnuto k architektonickému řešení našeho autobusového nádraží. Zastávkové přístřešky jsou vyrobeny z lehké ocelové konstrukce, s úpravou žárovým zinkováním a nástřikem pro venkovní použití v barvě šedé, boky jsou prosklené bezpečnostním sklem tl. 8 mm a zadní část přístřešku tvoří obložení z akátových palubkových prken ošetřených olejovým nátěrem pro venkovní použití (případně bezpečnostní sklo i na zadní části). Na uvedenou dodávku přístřešků bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost VšeProObce - Michal Zbořil za nabídkovou cenu 1.038 tis. Kč. Stavební práce při montáži byly realizovány v koordinaci s Městskými službami Rýmařov, s.r.o., které prováděly demontáž původních přístřešků, jejich odvoz, likvidaci, a dále pak nové pochozí plochy z betonové zámkové dlažby, s konečnými terénními úpravami. Domníváme se, že kombinací materiálů i barevného ztvárnění vznikl funkční, na údržbu nenáročný a esteticky vhodný přístřešek, zapadající do architektonického rázu města a jeho místních částí.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Zastavka 01 Zastavka 02