... Úvodní strana
Jak na kotlíkové dotace?

znak mestaČistota ovzduší v Rýmařově není dle sledování a vyhodnocení Zdravotním ústavem Ostrava příliš dobrá, v ovzduší se uplatňují zejména jednotlivé frakce polétavého prachu a benzopyrany, tedy látky zařazené mezi karcinogeny.

Ze studie ostravského Zdravotního ústavu též vyplývají původci tohoto znečištění - zdrojem nejvýznamnějším, podílejícím se v topném období až z 60 % na množství těchto polutantů v ovzduší, jsou jednoznačně lokální topeniště na pevná paliva.
Řešením je pouze přechod na jiný způsob vytápění - tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle a v neposlední řadě náhrada zastaralých kotlů na pevná paliva kotli splňující přísnější emisní kriteria, konkrétně kotli 4. a 5. emisní třídy. K podpoře této výměny probíhají již několik let tzv. kotlíkové dotace.
Počet takto vyměněných kotlů je však v Rýmařově poměrně nízký - ze 442 kotlů na pevná paliva bylo dle statistiky MSK prozatím vyměněno pouze 55 kotlů, tedy 12,4 %. Přitom řada obcí, zejména na Hlučínsku, využila tuto příležitost lépe, např. ve Štěpánkovicích to bylo 51 %, v Bolaticích 53 %.
Čas, který zbývá do zákonem daného povinného ukončení provozu zastaralých kotlů, je už pouze 5 let, přičemž podmínky přidělení dotace se spíše zpřísňují, možnost dotace a její výši do budoucna taktéž nelze garantovat.
K podpoře výměny kotlů na území města vyhlásilo Zastupitelstvo města Rýmařova program Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva, v rámci něhož mají žadatelé možnost získat příspěvek ve výši 7 500,00 Kč na jeden rodinný dům nebo bytovou jednotku podpořenou z programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva v letech 2018 a 2019.
Žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje se podává elektronickou a současně listinnou formou, aby se tak zamezilo několikahodinovým frontám před krajským úřadem. Se žádostí o dotaci Vám mohou pomoci pracovníci Sdružení obcí Rýmařovska, kteří mají kancelář v Rýmařově na náměstí Míru 2 (vchod mezi lékárnou a poštou), tel. č. 554 254 308, 554 254 309.