... Úvodní strana
Křížek za hřbitovem renovován

znak mestaKamenný kříž umístěný severovýchodně od hřbitova je vyroben z krupníku (přeměněná hornina tvořená mastkem, chlority, karbonátem a křemenem), litinová postava ukřižovaného Krista má pohled obrácen k nebi.

Kříž byl poškozen povětrnostními vlivy i vandaly a vyžadoval rozsáhlou opravu: povrch byl znečištěn usazeninami a biologickými depozity, na některých místech byl poškozen vyrytými nápisy a vrypy, na přední straně polit červenou barvou. Spodní část byla poškozena vzlínáním vody z okolního promáčeného terénu.

V zadávacím řízení, které vyhlásil odbor školství a kultury Městského úřadu Rýmařov v červnu 2017, byla pro realizaci celkové opravy kříže vybrána firma Svatopluka Bedřicha z Lomnice u Rýmařova. Objekt bylo nutno rozebrat, s ohledem na použitý druh kamene šetrně očistit mokrou cestou měkkými kartáči, místa prasklin ošetřit biocidním prostředkem a mechanicky dočistit. Proběhlo opakované zpevnění organokřemičitými prostředky, praskliny byly injektovány, staré vysprávky odstraněny a poškozená místa spojena za pomoci antikorozních čepů a dotmelena minerálními tmely a umělým kamenem. Aby se zabránilo biologickému poškození základny kříže a vzlínání vody, byla odkopána zemina a do prostoru izolovaného geotextilií a říčními oblázky byl vybudován nový betonový základ nad okolní terén. Kříž byl hydrofobizován a biocidně ošetřen, litinová postava Krista byla opravena, napatinována grafitovou barvou a byl také doplněn štítek INRI.

Celkové náklady na uvedené práce činily 127 400,00 Kč, celou částku hradilo město Rýmařov ze svého rozpočtu.

Krizek 01 Krizek 02

 

Krizek 03 Krizek 04 Krizek 05

Použité fotografie pocházejí z dokumentace zhotovitele.