... Úvodní strana
Město připravuje v Janovicích novou stezku pro cyklisty a chodce

znak mestaProjekt je zaměřený na zlepšení dojížďky do zaměstnání, škol a za službami a sekundárně na zvýšení bezpečnosti dopravy. Záměr bude realizován na území města Rýmařov, konkrétně v místní části Janovice. Navržená stezka bude svádět nemotorovou dopravu ze silnice I/11 s intenzitou dopravy 3 671 vozidel/den.

Jedná se o komplexní projekt, který má bezprostřední návaznost na stávající infrastrukturu pro cyklisty i chodce. Nová stezka se napojí na konec již vybudované stezky „Cyklostezka Rýmařov – Penny Market – Janovice, II.etapa“ směrem na Rýmařov a na druhé straně – v Janovicích se napojuje u restaurace na parc. č. 521 na stávající chodník, který navazuje na již zřízenou cyklostezku nazvanou "Pěší komunikace a cyklostezka, ulice Opavská, Rýmařov". Konstrukčně je cyklostezka řešena jako dlážděná, o šířce 1,85 m mezi obrubníky. Odvodnění uličními vpustěmi zaústěnými do stávajícího zatrubnění. Součástí cyklostezky je i nové veřejné osvětlení. Předpokládaná cena je 11,5 mil. Kč. Uvedenou cenu by se snad podařilo snížit výběrovým řízením a náklady města by byly dále poníženy o částečné spolufinancování prostřednictvím dotačního programu (IROP).

IROP CZ RO B C RGB

Současně s cyklostezkou se připravuje i projekt na doplnění cyklostezky o přechod pro chodce v místě u zámku a dále pak přechod do ul. Krátká.
Na výše uvedenou cyklostezku se Město Rýmařov chystá v tomto roce podat žádost o dotaci. Pokud bude projekt schválen, mohlo by se s výstavbou začít již v polovině příštího roku.
Délka realizace je cca 3 měsíce.
Zda-li bude městu dotace přiznána, by mělo být známo nejpozději v květnu 2018.

pdfCyklo_Janovice_C.3.1.pdf

pdfCyklo_Janovice_C.3.2.pdf

pdfCyklo_Janovice_C.3.3.pdf

pdfCyklo_Janovice_C.3.4.pdf