... Úvodní strana
Dvacet let spolupráce s Ozimkem

znak mestaPozvání na Den města přijaly také delegace z partnerských měst - z polského Ozimku, slovenských Krompach a německého Zeil am Main. 

Na setkání zahraničních delegací se zastupiteli města Rýmařova v pátek 9. června 2017 proběhla oslava 20. výročí uzavření partnerské smlouvy mezi městy Rýmařov a Ozimek. Starostové obou měst podepsali smlouvu, kterou potvrdili, že i nadále mají zájem pokračovat ve spolupráci a výměně zkušeností. Starosta Ing. Petr Klouda pak ve svém projevu shrnul historii dvacetileté partnerské spolupráce, kterou započali podpisem partnerské dohody 17. května 1997 tehdejší starostové Andrzej Sobczak a Ing. Pavel Kolář, a vyzdvihl přínosy spolupráce pro obě města - nejen získání finančních prostředků z programů Evropské unie, ale navázání dobrých sousedských vztahů mezi školami, organizacemi a zájmovými sdruženími na obou stranách hranice.

Smlouva 001 Smlouva 002 Smlouva 3