... Úvodní strana
Uzavírka za Jamarticemi potrvá až do konce září

TT stavbaV době od 24. dubna 2017 až 30. září 2017 bude uzavřena silnice II/370 od Jamartic po křižovatku silnic II/370 a III/37020 (stáčírna plynu Velká Štáhle).

Uzávěra platí pro celý úsek v délce více než tři kilometry pro veškerou dopravu. Objízdná trasa je vyznačena na přiloženém plánku (vede po silnici II/370 v Rýmařově ulice 8. Května, na křižovatce silnic II/370 a II/445 vpravo na ulici Revoluční na křižovatce silnic II/445 a I/11 po ulici Opavská směr Jamartice a Malá Štáhle, kde před Malou Štáhlí na křižovatce se silnicí III/37020 vpravo ke stáčírně plynu ve Velké Štáhli na křižovatku se silnicí II/370).

Při uzavírce bude posunuta autobusová zastávka „Velká Štáhle – rozcestí“ o cca 100 m směrem k Velké Štáhli (k vjezdu do provozovny stáčírnu plynu).

Hana Bučková, odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Rýmařov

Objizdka2web