... Úvodní strana
V květnu proběhne v Rýmařově hudební festival

TT kaple v lipkachNa květnové víkendy zorganizoval v rýmařovských chrámech Mgr. Petr Wolff za podpory města Rýmařova a Římskokatolické farnosti Rýmařov první ročník Rýmařovského hudebního festivalu na památku Mons. ThDr. Františka Vaňáka.

 

Rymarovsky hudebni festival

 

Festival Wolff sborSmíšený pěvecký sbor Bruntál byl založen již v roce 1949 učiteli tehdejší Hudební školy v Bruntále. Vv současné době sbor funguje při Základní umělecké škole Bruntál a má více než 30 aktivních členů všech věkových kategorií. Téměř dvě desetiletí udržuje těsné přátelské vztahy se smíšeným pěveckým sborem Bel Canto z Gaszowic z Polska, sbory každoročně pořádají společné koncerty.  V červnu 2001 a 2003 sbor vyzpíval bronzové pásmo na mezinárodním festivalu Musica sacra Praga.

Sbor se zaměřuje především na bruntálský region, vystupuje s pásmem vánoční a adventní hudby v Bruntále a v okolních obcích a jeho koncerty jsou velmi oblíbené.

Mezi pravidelná vystoupení patří také každoroční Koncert sborů v polovině června ke dnům města Bruntálu a 24. 9. Svatováclavský duchovní koncert, oba v poutním kostele na Uhlířském vrchu u Bruntálu a další příležitostná vystoupení - v letošním roce má sbor naplánováno více než dvacet vystoupení.

Sborový zpěv bývá proložen sólovými nebo instrumentálními výstupy žáků, či učitelů ZUŠ Bruntál. Program je velmi pestrý a poutavý, oživen je také hrou na píšťalové varhany. Všechny akce organizuje dirigentka a zároveň ředitelka školy Mgr. Jiřina Krystýnková. V malých obcích jsou koncerty na rozdíl od měst nejen kulturní záležitostí, ale i místem pro sousedská setkání. Ukázky z vystoupení sboru je možno shlédnout na videokanálu ZUŠ Bruntál. 

Festival Wolff KubatMartin Kubát je profesionální varhaník z východních Čech. Svoji profesionální dráhu započal na českobudějovické Konzervatoři, kde absolvoval obor hra na varhany (prof. M. Svobodová) a dirigování (prof. K. Fráňa a P. Chromčák). Svá studia rozvíjel na mnoha mistrovských kurzech s předními evropskými varhaníky (D. Roth, H. Hasselböck, E. Koimann, M. Sander, P. Eben a další). K jeho největším úspěchům patří 2. cena na Mezinárodní varhanní soutěži v Mülheimu an der Ruhr a 1. cena na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Opavě – varhanní improvizace.
V letech 1994 – 2000 působil jako katedrální varhaník v Českých Budějovicích, od roku 2000 vyučuje varhanní improvizaci, liturgickou hru a praktikum liturgické hudby na Církevní konzervatoři v Opavě. Jako člen redakční rady časopisu Varhaník působí od května 2008.
Jeho koncertní činnost je velmi bohatá, ročně absolvuje řádově dvě stovky vystoupení. Vedle klasických varhanních koncertů se specializuje na výchovné pořady s varhanní hudbou pro žáky mateřských, základních a středních škol. (O píšťalových varhanách, České baroko, J. S. Bach, W. A. Mozart, B. Smetana apod.). Je zakladatelem Mezinárodního varhanního festivalu v Českých Budějovicích. Umělecky spolupracuje se sólistou opery Slezského divadla v Opavě MgA. Zdeňkem Kaplem.
Pravidelně pořádá kurzy „Improvizace v liturgii“ pro kostelní varhaníky (Jihlava, Litomyšl, Počátky) a komponuje drobné varhanní skladby pro použití v liturgické praxi. Působí jako varhaník ve farnosti Dolní Újezd u Litomyšle. Bližší informace o interpretovi naleznete na jeho webových stránkách.

Festival Wolff kubenkaLukáš Kubenka je vnukem významného ostravského varhaníka a skladatele, profesora ostravské konzervatoře, Josefa Kubenky. Vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor duchovní hudba (varhany, varhanní improvizace, dirigování, gregoriánský chorál). Od roku 1999 vyučuje na Církevní střední varhanické škole v Opavě (od roku 2006 Církevní konzervatoř v Opavě) obory hru na varhany, varhanní improvizaci, liturgickou praxi a hymnologii a gregoriánský chorál. V roce 2000 založil při CSVŠ gregoriánskou scholu Bonifantes Opavienses, která účinkuje především při studentských bohoslužbách v kapli sv. Kříže v Opavě. V září 2009 byla jeho gregoriánská schola přizvána k aktivní spolupráci při návštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR.

Od roku 2000 je hlavním varhaníkem v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Koncertoval na mnoha místech v ČR, Itálii, Francii, Maltě a Německu. Byl aktivním účastníkem odborných kurzů interpretace varhanní hudby (prof. S. Landale, prof. L. Lohmann) a gregoriánského chorálu (Fr. Gregor Baumhof). Intenzivně se zajímá o stylovou interpretaci gregoriánského chorálu a hudby renesance a baroka. Pravidelně vede kurzy gregoriánského chorálu. Spolupracuje s významnými hudebními tělesy (Janáčkova filharmonie Ostrava, Janáčkův komorní orchestr, Pěvecké sdružení moravských učitelů, The Czech Ensemble Baroque Vocal Quintet). Více informací o interpretovi naleznete na jeho webových stránkách

Festival Wolff duoViento Marero Duo tvoří Michaela a Jiří Mecovi od roku 2009. Na VŠMU v Bratislavě studovali komorní hru u prof. Jozefa Zsapky. Členové dua celoročně studují skladby českých i zahraničních autorů z oblasti klasické i soudobé hudby včetně jazzu, pravidelně pořádají koncerty jak v ČR, tak v zahraničí - na Slovensku, v Polsku, v Litvě. 

Michaela Meca  je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kde působila v dechovém orchestru, který získal 1. místo na Concerto Bohemia, později s orchestrem hrála i jako sólistka. Na soutěži konzervatoří ČR získala 3. místo. U MgA.Bystroně pokračovala bakalářským studiem na Ostravské univerzitě v Ostravě. Zúčastnila se mistrovských kurzů u flétnistů např.: V. Kunt, C. Nováková, E. Haupt, P. Bernold. Byla vybrána na stáž v rámci Erasmu na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, kde ji vyučoval prof. Stephane Réty. Magisterské studium absolvovala na VŠMU v Bratislavě u doc. Dagmar Zsapkové. Nyní působí jako pedagog v ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou.

Jiří Meca navštěvoval opavskou ZUŠ, v kytarovém i hudebním vývoji mu velmi pomohli tatínek Petr a dědeček Jiří, kteří jsou také pedagogy kytary. Absolvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pod vedením MgA. Ondřeje Gilliga. Získal 3. místo v soutěži konzervatoří ČR, účastnil se finále mezinárodních soutěží v Kutné Hoře a v Dolném Kubíně. Také se zúčastnil různých festivalů a mistrovských kurzů pod vedením kytaristů: P. Steidl, M. Mysliveček, L. Kuropaczewski, B. Radojkovič, P. Pegoraro, J. Wagner, T. Offermann, A. Gruszka, M. Dylla, M. Wesely, M. Nagy, P. Saidl, H. Käppel, C. Marchione, P. Zalewski, A. Miolin, Z. Dukič, A. Mesirca, A. De Vitis, C. Cotsiolis, R. Smits. Bakalářské i magisterské studium absolvoval na VŠMU v Bratislavě u prof. Jozefa Zsapky, byl vybrán ke studiu v rámci Erasmu na Akademii Mzycznou im. Karola Szymanowskiego w Katowicach kde studoval u ad. Dr. hab. Marka Nosala.  Působí jako pedagog v ZUŠ Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku a na Církevní konzervatoři v Opavě. Více informací o obou interpretech naleznete na jejich webových stránkách.