... Úvodní strana
Pozvánka na zasedání zastupitelstva PDF Tisk Email
Pátek, 21 Duben 2017 08:50

znak mestaZastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 4. května 2017 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

  

M Ě S T O   R Ý M A Ř O V

P O Z V Á N K A

N A   V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A   M Ě S T A

které se koná ve čtvrtek 4. května 2017 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Předběžný program (podrobně bude uveden zde nejpozději dne 28.04.2017):

  1. Závěrečný účet města za rok 2016 (včetně hospodaření příspěvkových organizací)
  2. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2017
  3. Zpráva o hospodaření Teplo, Městské služby, Spojené lesy a Byterm
  4. Projednání situace ve VaK a.s. Bruntál
  5. Věcný rámec akcí (Integrovaný dokument) na období 2014-2018
  6. Majetkové záležitosti
  7. Bytové záležitosti
  8. Různé

 

Ing. Petr Klouda, v.r.

starosta města