... Úvodní strana
Město zateplí bytové domy na ulici J. Fučíka

znak mestaMěsto Rýmařov získalo finanční podporu z Ministerstva pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program na projekt „Regenerace bytových domů J. Fučíka 85/89, J. Fučíka 86/90 a J. Fučíka 87/91, Rýmařov“.

Jedná se o tři bytové domy, každý o čtyřech bytech všechny o velikosti 3+1.
Cílem projektů je snížení energetické náročnosti domů, snížení výdajů na vytápění, snížení emisí skleníkových plynů (především CO2), zvýšení životní úrovně obyvatel žijících v domech, zhodnocení nemovitostí v majetku města Rýmařov a zvelebení (zkulturnění) vnějšího prostředí města Rýmařova.
Bude provedeno zateplení obvodových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem, výměna vstupních a balkónových dveří a oken, zateplením stropu sklepů a podlahy půdy. Realizace je plánována na r. 2018. Celková dotace činí 31,5 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů.

Ing. Lenka Vavřičková
Ředitelka Byterm, p.o.

JF86 02

IROP CZ RO B C RGB