... Úvodní strana
Základní škola na Školním náměstí slavila výročí

TT ZvSZákladní škola na Školním náměstí oslavila v letošním školním roce 70 let svého fungování a pro širokou veřejnost připravila na středu 12. dubna 2017 Den otevřených dveří.

Slavnostní den byl zahájen kulturním vystoupením, které si připravili žáci školy pod vedením svých pedagogů. Ředitelka Mgr. Hana Měráková pak krátce pohovořila o historii a současnosti školy, poděkovala všem, kteří škole vycházejí vstříc, a poděkovala všem bývalým i současným pedagogům za trpělivost, obětavost a srdce, které do své práce vkládají. V učebnách školy pak byly připraveny prezentace, ukázka učebnic a učebních pomůcek, které žáci každodenně využívají.

ZS 1 ZS 2

Škola byla zřízena Zemskou školní radou v Brně od 1. září 1946 pro výuku žáků s mentálním postižením. Vyučování bylo skutečně zahájeno až od 1. února 1947, zakladatelem školy, řídícím i učitelem v jedné osobě byl Josef Jeřábek. Škola tehdy sídlila ve stejné budově, kde nyní, tedy na Školním náměstí, a dělila se o prostory s obecnou a mateřskou školou.

V roce 1948 převzal vedení školy Ferdinand Kobliha, roku 1958 po něm školu na krátkou dobu převzal Rudolf Stivar - v průběhu těchto let se škola čtyřikrát stěhovala, aby se v roce 1960 vrátila opět na své původní místo a ředitelem se znovu stal Josef Jeřábek. Od roku 1965 byl ředitelem školy Jiljí Buček, poté Josef Kunčar, od roku 1990 Ladislava Stopková a od roku 2002 je ředitelkou Hana Měráková.

Od roku 1968 byla při škole zřízena školní družina a v roce 1992 přibyla třída pomocné (nyní speciální) školy pro žáky s těžším postižením. Od roku 2006 v souvislosti se změnou legislativy přestala škola užívat název „zvláštní“, ale stále jsou zde vyučováni žáci s různým stupněm mentálního postižení, nově i žáci s více vadami a autismem.

Školní budovy, z nichž ta hlavní je stará bezmála 150 let, jsou majetkem města Rýmařov. Ve své historii prošly mnoha opravami - v roce 1966 byla provedena generální oprava s instalací ústředního topení a výměnou oken, v roce 1989 bylo vysušeno zdivo, v roce 1995 byla ve vedlejší budově kotelny a uhelny vybudována školní dílna a cvičná kuchyně, v roce 2005 bylo v hlavní budově rekonstruováno sociální zařízení a provedeny bezbariérové úpravy. V roce 2009 provedlo město za pomoci finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko rekonstrukci druhé budovy školy - stavební úpravy budovy (zateplení, výměna oken), vybudování nové odborné učebny pro praktické vyučování, v podkroví vznikly prostory pro školní družinu. V roce 2013 pak město díky prostředkům z Operačního programu Životní prostředí opravilo hlavní budovu - proběhla výměna oken a zateplení fasády.

ZS 3 ZS 4