... Úvodní strana
Pocitová mapa města Rýmařova

znak mestaMěsto Rýmařov na konci roku 2016 za pomoci veřejnosti zpracovalo tzv. pocitovou mapu města.

Pocitové mapy jsou konceptem, který k nám přišel ze zahraničí - v českém prostředí se využívají teprve krátkou dobu. Prezentují prostorové informace ve srozumitelné a široce akceptovatelné formě, ale co je hlavní - přinášejí občanům možnost zapojit se do rozhodovacího procesu, který se jich týká.
Pocitová mapa Rýmařova tak nabídla všem občanům možnost vyjádřit názor na město, kde bydlí, studují nebo pracují, a přispět tak ke sběru informací důležitých pro strategické plánování města. 

V období od 7. listopadu 2016 do 12. prosince 2016 mohl každý občan označit konkrétní místo, kde se mu líbí nebo nelíbí, kde odpočívá, kde se setkává s přáteli a kde chtěl bydlet. Důležitá byla také možnost označit místo, kde vidí nevyužitý potenciál, kde měl každý možnost navrhnout, co by v daném místě chtěl mít, co by tato lokalita dle jeho názoru potřebovala, co by pro ni a její obyvatele bylo užitečné. Ke všem místům, která respondenti označili, mohli také připojit svůj komentář.
Pro město Rýmařov zpracoval pocitovou mapu Mgr. Jiří Pánek, Ph.D. z katedry rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci. Katedra v letech 2015-2016 realizovala projekt „Pocitové a mentální mapy v hodnocení vlivu životního prostředí na zdraví“, v rámci něhož probíhalo mapování a tvorba pocitových map v Olomouci, Kroměříži a Šumperku.

Pocitová mapa byla anonymní a údaje o věku, pohlaví a bydlišti respondenta byly vyžadovány jen ze statistických důvodů. Díky tomu je teď možno konstatovat, že se průzkumu zúčastnilo celkem 80 respondentů, z toho bezmála 70 % mužů. Téměř 90 % účastníků průzkumu bydlí v Rýmařově, 5 % v některé z obcí Rýmařovska, ostatní jsou odjinud.
Věkové složení respondentů bylo rozmanité, což dokládá následující graf:

Graf

Se zpracovanou pocitovou mapou se můžete seznámit zde. Na stránce je možno zapínat a vypínat jednotlivé vrstvy, které vás zajímají. Pokud si chcete přečíst komentáře, označte na pravé straně dole „Zobrazovat pouze místa s komentářem “; pak stačí kliknout na vybraný bod  a zobrazí se příslušný komentář.
Děkujeme všem, kteří se do zpracování pocitové mapy města Rýmařova zapojili.