... Úvodní strana
V SVČ Rýmařov proběhne chovatelská přehlídka trofejí okresu Bruntál a myslivecký sněm OMS Bruntál

TT myslivciO prvním dubnovém víkendu připravil Okresní myslivecký spolek Bruntál z pověření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a městských úřadů Bruntál, Krnov a Rýmařov chovatelskou přehlídku trofejí zvěře ulovené v myslivecké sezóně 2016/2017 v honitbách okresu Bruntál.

Přehlídka trofejí proběhne pod záštitou starosty města Rýmařova ve Středisku volného času Rýmařov na Okružní ulici a bude zahájena v sobotu 1. dubna 2017 v 9:00. Slavnostní zahájení proběhne v 10:00 za přítomnosti oficiálních hostů a doprovodu mysliveckých trubačů z Rabštejna. V sobotu bude výstava otevřena až do 17:00, v neděli 2. dubna 2017 pak jen dopoledne, od 09:00 do 12:00. Pro všechny hosty je zajištěna po oba dny myslivecká kuchyně.

V neděli 2. dubna 2017 pak v sále SVČ proběhne okresní myslivecký sněm, který bude mít na programu zprávu o činnosti Myslivecké rady OMS Bruntál za rok 2016, zprávu dozorčí rady, výsledek hospodaření Okresního mysliveckého sdružení Bruntál za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017.

Srdečně zveme všechny myslivce i nemysliveckou veřejnost na tuto významnou společensko-odbornou akci, která se v našem městě pořádá poprvé po několika desetiletích.

OMS Bruntál ve spolupráci s MěÚ Rýmařov, Bruntál, Krnov

Panoráma