... Úvodní strana
Jarní svoz nebezpečného a objemného odpadu

znak mestaMěstské služby Rýmařov s.r.o. oznamují občanům, že na přelomu března a dubna budou provádět mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu.

Z kapacitních důvodů bude svoz prováděn postupně ve třech etapách:

V sobotu 25. března 2017 od 08:00 v místních částech Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské.
V sobotu 1. dubna 2017 od 08:00 v Rýmařově, a to v ulicích Pivovarská, Strálecká, Havlíčková, Národní, Radniční, Jungmanova, Máchova, Mlýnská, Komenského, Husova, nám. Míru, Školní nám., Příkopy, Rudé Armády, Opavská (po ulici U Lomu), Harrachov, Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční, Dukelská, Úvoz, tř. Hrdinů, Tomáše Matějky, Lipová, Okružní, Nádražní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce, 8. května a ostatních ulic, které náleží do spádové oblasti výše uvedených ulic.
V sobotu 8. dubna 2017 od 08:00 v Rýmařově, a to v ulicích náměstí Svobody, Karla Čapka, Divadelní, Bartákova, Jesenická, U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje, Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, J. Fučíka, Karla Schinzela, Nerudova, Hornoměstská, Lidická, Větrná a ostatních ulic, které náleží do spádové oblasti výše uvedených ulic.

Nebezpečným odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, monočlánky, zbytky ředidel, barev, lepidel a rozpouštědel, motorové oleje, absorbční činidla a jiné filtrační materiály, olejové filtry, zářivky, chladící zařízení obsahující freony, fotochemikálie.
Objemným odpadem se pro tyto účely rozumí takový komunální odpad, který nelze pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na zbytkový komunální odpad. Jedná se především o vysloužilý nábytek a jeho části, staré koberce, linolea, televize, pračky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.
Pokud se občané chtějí zbavit nebezpečných odpadů, předají je osobně pracovníkům Městských služeb Rýmařov, s.r.o., kteří mobilní svoz provádějí. Tekuté nebezpečné odpady nebudou odebírány, lze je uložit pouze v recyklačním dvoře a odpadovém centru.
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerových hnízd nebo na recyklačním dvoře a odpadovém centru, směsný komunální odpad do popelnic nebo kontejnerů k tomu určených.

Provozní doba recyklačního dvora na Palackého ulici
Po-Pá: 09:00 -16:30 
So: 08:00 - 13.00 

Provozní doba odpadového centra na ulici 8. května
Po-Pá: 06:00 -16:30 
So: 08:00 hod - 13:00 

Městské služby s.r.o. upozorňují občany, že dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je za nepovolené ukládání odpadů před recyklačním dvorem, odpadovým centrem i na jiných místech možno dle ustanovení § 47 odst. 1  písm. h) uložit pokutu do výše 50 000,00 Kč!

Městské služby Rýmařov spol. s r. o.