... Úvodní strana
Ukládání odpadů v odpadovém centru a recyklačním dvoře v Rýmařově

znak mestaPovinnosti a oprávnění obce, která se týkají ukládání odpadu, se řídí § 17 odst. 3 a 4 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Občané města Rýmařova mohou ukládat komunální odpady na určená místa (do nádob na směsný komunální odpad, plasty, sklo, papír, kov, bioodpad). Odpady větších rozměrů, např. objemný odpad, elektrozařízení, nebo nebezpečné odpady je možné bezplatně uložit v odpadovém centru na ulici 8. května v Rýmařově nebo na recyklačním dvoře na ulici Palackého. Další možností je uložení odpadu při mobilních svozech, které se konají dvakrát ročně (na jaře a na podzim).
Suť a zdivo – odpad 170 102 (cihla) a 170 107 (směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a tašek) – je možné také uložit v odpadovém centru (příp. v recyklačním dvoře), ale protože tento odpad není odpadem komunálním, ale stavebním, není povinností obce jej od občanů na určených místech bezplatně přijímat.
Stávající bezplatný limit 500 kg na občana za měsíc byl v praxi některými obyvateli a podnikateli ve městě často zneužíván a město na to finančně velmi doplácelo. Proto Rada města Rýmařova 5. prosince 2016 usnesením 2968/57/16 schválila s platností od 1. ledna 2017 nová pravidla a možnosti uložení stavební suti od občanů, a to následovně: bezplatně může občan s trvalým pobytem v Rýmařově v odpadovém centru uložit množství 100 kg stavebního odpadu za měsíc, jednorázově přivezený odpad může dosáhnout maximálního množství 500 kg. Vše nad toto povolené bezplatně uložené množství bude občanovi účtováno dle platného ceníku.

Ing. Luděk Šimko, Městské služby Rýmařov