... Úvodní strana
Statistici budou zjišťovat životní podmínky domácností

TT CSU setreniČeský statistický úřad organizuje v letošním roce šetření o životních podmínkách domácností v České republice EU-SILC 2017 (Životní podmínky 2017), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích a současně získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 460 domácnostech, z nichž se 6 710 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne od 4. února 2017 do 28. května 2017 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazaem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2017 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 uvedeného zákona o státní statistické službě.

Případné dotazy občanů oslovených zaměstnanci ČSÚ zodpoví pracovnice Krajské správy ČSÚ Ing. Eva Kramolišová, tel. 595 131 212, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .