... Úvodní strana
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

TT MKCRMinisterstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2017.  Žadatelé mohou podávat žádosti prostřednictvím Městského úřadu Rýmařov, odboru stavební úřad. Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.
Zásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností jsou uvedeny na stránkách Ministerstva kultury ČR

Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na den 30. dubna 2017.

Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad