... Úvodní strana
Změny ve finanční sféře od 1. ledna 2017

TT MFCRMinisterstvo financí ČR připravilo přehled nejdůležitějších změn, které se budou týkat občanů od 1. ledna 2017.

Jedná se především o následující změny:

 • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě
 • Zvýšení limitů pro penzijní a životní pojištění
 • Elektronická evidence tržeb
 • Nový formulář daňového přiznání fyzických osob přiznávajících závislou činnost
 • Navrácení slev poplatníkům daně z příjmů uplatňujícím paušální výdaje
 • Rozšíření možnosti stanovení daně z příjmů paušální částkou
 • Doplnění registrovaného partnera mezi osoby blízké pro účely poskytnutí úvěru ze stavebního spoření
 • Zákon o spotřebitelském úvěru
 • Zlepšení postavení spotřebitele - omezení sankcí za pozdní splátku úvěru, předčasné splacení úvěru na bydlení bez vysokých nákladů, zvýšení nároků na nebankovní subjekty pro „podnikání v úvěrech“, sjednocení terminologie v obchodních podmínkách a cenících a mnohé další
 • Novela zákona o platebním styku
 • Změny u penzijních produktů s účinností
 • Plátci zdravotních pojištění budou posílat platby na jiné bankovní účty než doposud
 • Navýšení přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Dotační program na výstavbu nových kapacit základních škol
 • Nebudou povolovány nové automaty v restauracích a hospodách
 • Legální hry na internetu u zahraničních provozovatelů
 • Hazard bude dozorovat Celní správa
 • Žadatelé o dotace spolufinancované z rozpočtu EU budou mít povinnost předložit seznam svých skutečných majitelů
 • Aktualizovaný katalog otevřených dat Ministerstva financí
 • Účetní výkazy za Českou republiku
 • Zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč) srážkovou daní
 • Odejmutí daňové podpory doplňkového penzijního spoření v případě výplaty částečného odbytného
 • Osvobození dividend u fundací
 • Odpisování technického zhodnocení
 • Nastavení doby odpisování u nehmotného majetku jako minimální
 • Zrušení specifické úpravy zdaňování společnosti (dříve sdružení)
 • Zavedení institutu nespolehlivé osoby
 • Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti
 • Úprava úroku z daňového odpočtu
 • Nabídky stáží a práce pro studenty a absolventy vysokých škol

Podrobnosti naleznete na webových stránkách MInisterstva financí ČR.