... Úvodní strana
Zvete si na revizi spalinových cest skutečně odborníka? PDF Tisk Email
Pondělí, 12 Prosinec 2016 11:41

TT hasiciO problémech takzvaných „falešných kominíků“ se již hovoří řadu let. K tomu, aby lidé nenaletěli někomu, kdo k revizi spalinových cest nemá oprávnění, by měla přispět nová databáze revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách právě spustilo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR. Každý si tak nyní může každý ověřit, zda má technik, kterého si pozval, ke své činnosti osvědčení. 

Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tato problematika je tak již pevně ukotvena v zákoně.
Pokud se lidé o svůj komín nestarají, hrozí jim nemalé pokuty: „Provozovatelům spalinové cesty, která vykazuje hrubé nedostatky, může být uložena pokuta do 10 tisíc korun (u fyzických osob) a do 100 tisíc korun (u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob),“ vysvětluje plk. Ing. Květoslava Skalská, ředitelka odboru prevence.
K novinkám patří také povinnost oprávněné osoby (revizního technika) vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. V případě zjištění vážných nedostatků musí oprávněná osoba oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru dle typu zjištěného nedostatku. Pokud nebude své zákonné povinnosti plnit, může mu být uložena pokuta hasičským záchranným sborem kraje až do výše 50 tisíc korun.
„Vznik tohoto seznamu je pro nás velice vítanou novinkou. Často jej totiž v praxi využíváme,“ říká Bc. Soňa Matušková ze stavebního úřadu v Tišnově. Podobně pozitivní ohlasy na databázi jsou i z jiných stavebních úřadů.
Jak přesně bude vše fungovat a proč Hasičský záchranný sbor ČR přistoupil k vytvoření databáze, když jmenný seznam revizních techniků již zveřejněn je, vysvětluje kpt. Ing. David Schön, vyšetřovatel požárů a odborník na problematiku spalinových cest z generálního ředitelství HZS ČR: „Jelikož jsou lidé vynalézaví, setkali se naši zástupci na krajích se zneužitím seznamu revizních techniků. Dotyčný si totiž opsal jak jméno, tak i číslo osvědčení a pod tím pak vystupoval. Z toho důvodu jsme museli vyřešit změnu podoby vyhledávání revizních techniků. Nově to vypadá tak, že si do vyhledávacího políčka jen zadáte jméno, příjmení anebo číslo osvědčení dané osoby a následně vám systém sdělí, zda je tato osoba revizním technikem.“
Z toho vyplývá, že pouze kominíci – revizní technici uvedení v databázi jsou oprávněni vystavovat revizní zprávu spalinové cesty v souladu se zákonem o požární ochraně na území ČR. „Seznam revizních techniků na našich stránkách je jediným úplným seznamem dostupným veřejnosti a obsahuje všechny osoby, které jsou dle zákona o požární ochraně oprávněné k provádění revizí spalinové cesty a následnému vydávání zprávy o revizi spalinové cesty,“ dodává David Schön s tím, že možnost vytvoření takového seznamu přišla až poté, co se stalo ministerstvo vnitra autorizujícím orgánem pro autorizované osoby pro profesní kvalifikace v oboru kominictví, takže existuje přehled o každém uchazeči, který získá kvalifikaci PK 36-024 Kominík – revizní technik spalinových cest.
Seznam je podle jeho slov úplný, protože každému uchazeči, který složí zkoušku, je vydáno osvědčení a jeho stejnopis je doručen přímo na oddělení zjišťování příčin vzniku požáru na odboru prevence Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Lhůta mezi vykonáním zkoušky a následným uvedením na internetu je tedy závislá pouze na době doručení vydaných osvědčení (ze zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, je to 1 měsíc). Proto je zde i uvedeno datum poslední aktualizace.
K vykonávání kontroly a čištění spalinové cesty postačuje živnostenské oprávnění v oboru kominictví. Pro provádění revizí je potřeba jisté formy „nástavby“. Osoba, která tuto nástavbu má, je pak kominíkem – revizním technikem a její jméno je uvedeno v databázi.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvčí

MV – generální ředitelství HZS ČR