... Úvodní strana
Rýmařov zahájil spolupráci se slovenským městem Rajec

znak mestaStarosta města Ing. Petr Klouda uzavřel v pátek 25. listopadu 2016 dohodu o spolupráci se slovenským městem Rajec. 

Město Rýmařov navázalo spolupráci s městem Rajec na podzim letošního roku především pro realizaci projektů, které by mohly být spolufinancovány prostřednictvím operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Partnerským městem Rýmařova je už téměř 15 let východoslovenské město Krompachy, avšak s ním není možno realizovat společné projekty v rámci přeshraniční spolupráce, neboť leží mimo podporované území.
Město Rajec a město Rýmařov podpisem dohody deklarovaly, že mají zájem o spolupráci, která bude směřovat k dalšímu rozvoji obou měst nejen po ekonomické stránce, ale i po stránce sociální a kulturní. Tato dohoda by měla být prospěšná také občanům obou měst, občanským a veřejným vzdělávacím institucím a dalším subjektům, které na území těchto dvou měst působí. Obě města se tak shodla na tom, že budou udržovat kontakt prostřednictvím organizování, a podpory akcí, kterých se budou účastnit zástupci samospráv, vzdělávacích a kulturních institucí, uměleckých skupin, sportovců, turistů, podnikatelů a dalších, formou spolupráce na společných projektech, organizování konferencí a seminářů a dalších zejména kulturních, sportovních a propagačních akcí, prostřednictvím výměny zkušeností a informací mezi partnery a jejich organizacemi, efektivního využívání fondů Evropské unie a jiných zdrojů a využití příležitostí, které jsou s tímto čerpáním spjaty.
Slovenská delegace vedená primátorem Ing. Jánem Rybárikem navrhla několik akcí, které by mohly být realizovány společně za přispění evropských dotací. 

Podpis2m  Podpis1m