... Úvodní strana
Rýmařovská radnice je třetí nejkrásnější v zemi

znak mestaPeriodikum Moravské hospodářství letos opět uspořádalo celorepublikovou soutěž o nejkrásnější radnici nebo obecní úřad.

Hodnocení přihlášených radnic a obecních úřadů probíhalo dvěma způsoby - hlasováním poroty složené ze tří vybraných architektů a elektronickým hlasováním čtenářů prostřednictvím webových stránek soutěže. Z každého z těchto dvou hlasování vzešlo pořadí vítězů o nejkrásnější radnici v těch obcích a městech, kde tato budova existuje, a o nejkrásnější úřad tam, kde mají jen budovu úřadu. Ze všech přihlášených radnic vybrali architekti jako nejkrásnější radnici ve Frýdlantu, druhá se umístila radnice v Moravské Třebové a třetí radnice v Blovicích. V soutěži o nejkrásnější úřad pak zvítězily obce Svitávka, Dolní Břežany a Nové Sedlo. Obecní úřad ve Svitávce pak zvítězil i v elektronickém hlasování, na dalších místech se umístily obecní úřady ve Křtinách a v Pohoří. Z elektronického hlasování o nejkrásnější radnici, jehož se zúčastnilo více než 20 tisíc hlasujících, vzešla jako vítězná radnice města Nymburk, na druhém místě skončil Tišnov a bronzovou medaili si odnesla radnice města Rýmařova. Je to pro nás velmi příjemná zpráva. Naše radnice na rekonstruovaném náměstí je bezesporu krásná a líbí se asi každému, ač se o úspěch v hlasování pravděpodobně nejvíce přičinili obyvatelé našeho města. V soutěži před dvěma lety se umístila naše radnice v elektronickém hlasování na pátém místě, získala tedy také krásné umístění.

I pro laiky je zajímavé porovnání snímků vítězných radnic a úřadů podle hodnocení architektů a podle hodnocení hlasujících. Je z nich evidentní, že kritéria architektů jsou určována spíše stavebním slohem budov a jeho čistotou a zasazením budov do veřejného prostoru. Hodnocení čtenářů je pak určováno vzhledem budov bez ohledu na jejich stavební sloh, jejich zdobností a v neposlední řadě asi také patriotismem hlasujících.

Ing. Petr Klouda, starosta

03