... Úvodní strana
Chcete se podílet na strategickém dokumentu města? PDF Tisk Email
Středa, 09 Listopad 2016 17:35

znak mestaMěsto Rýmařov se před přípravou strategických dokumentů rozvoje města rozhodlo zpracovat tzv. pocitovou mapu.

Pocitové mapy jsou konceptem, který k nám přišel ze zahraničí - v českém prostředí se využívají teprve krátkou dobu. Prezentují prostorové informace ve srozumitelné a široce akceptovatelné formě, ale co je hlavní - přinášejí občanům možnost zapojit se do rozhodovacího procesu, který se jich týká.
Pocitová mapa Rýmařova tak všem občanům nabídne možnost vyjádřit názor na město, kde bydlí, studují nebo pracují, a přispět tak ke sběru informací důležitých pro strategické plánování města. 

Do mapy každý může označit konkrétní místo, kde se mu líbí nebo nelíbí, kde odpočívá, kde se setkává s přáteli a kde chtěl bydlet. Důležitá je také možnost označit místo, kde vidí nevyužitý potenciál, kde má každý možnost navrhnout, co by v daném místě chtěl mít, co by tato lokalita dle jeho názoru potřebovala, co by pro ni a její obyvatele bylo užitečné. Ke všem místům, která respondenti označí, mohou také připojit svůj komentář.
Pocitová mapa je anonymní - na závěr jen ze statistických důvodů vyžaduje, aby respondent uvedl své pohlaví, věk a bydliště (tj. zda je obyvatelem města Rýmařova, regionu Rýmařovsko, nebo bydlí jinde).
Pro město Rýmařov zpracovává pocitovou mapu Mgr. Jiří Pánek, Ph.D. z katedry rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci. Katedra v letech 2015-2016 realizuje projekt „Pocitové a mentální mapy v hodnocení vlivu životního prostředí na zdraví“, v rámci něhož probíhá mapování a tvorba pocitových map v Olomouci, Kroměříži a Šumperku.

Pocitovou mapu města Rýmařova mají všichni zájemci k dispozici až do 12. prosince 2016 na tomto odkazu, poté budou data předána k vyhodnocení. Závěry z průzkumu, vyhodnocení a konečná verze pocitové mapy města budou zveřejněny na webových stránkách města.

Odbor školství a kultury MěÚ Rýmařov