... Úvodní strana
Sagapo hledá pracovníka pro rýmařovské chráněné bydlení

TT sagapoPříspěvková organizace Sagapo hledá pro chráněné bydlení v Rýmařově pracovníka v sociálních službách pro základní výchovnou nepedagogickou činnost.

Náplní práce bude rozvíjení pracovních návyků, pracovních aktivit a individuální zručnosti klientů, pomocí speciálních pracovních postupů a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů, zajišťování materiálu a pomůcek pro pracovní výcvik klientů, spolupráce se sociální pracovnicí, rodiči a opatrovníky klienta, popř. s úřady, školou, lékaři, vedení individuálního záznamu o průběhu poskytované služby, postup dle individuálního plánu klienta a průběžné hodnocení a podílení se na podpoře obslužné péče klientů.

Přihlášky do výběrového řízení je možno podávat až do 31.10.2016.

Bližší informace naleznete zde.