... Úvodní strana
Výzva pořadatelům veřejných akcí PDF Tisk Email
Středa, 05 Říjen 2016 13:38

znak mestaOd 1. října 2016 již nebude možné udělovat výjimku z doby nočního klidu pořadatelům sportovních, kulturních a jiných společenských akcí v důsledku novely přestupkového zákona. Byť tento zákon umožňuje regulaci i rodinných akcí, dosavadní obecně závazná vyhláška č. 02/2012 i ta nově připravovaná s touto variantou nepočítala a nepočítá, tzn. obecně závazná vyhláška reguluje pouze akce, které jsou přístupné veřejnosti, např. festivaly, plesy, sportovní utkání, Dny města apod.

Tedy nevztahuje se na rodinné oslavy, jako jsou svatby, promoce apod. Na rodinné akce i nadále platí doba nočního klidu, která je podle přestupkového zákona stanovena od 22:00 do 06:00 hodin.
Podle nové právní úpravy je možné zkrátit dobu nočního klidu pouze ve výjimečných případech za předpokladu, že obec vydá obecně závaznou vyhlášku, v níž musí být tyto výjimečné případy uvedeny natolik určitě, aby se lidé žijící ve městě mohli na tyto výjimky připravit.
Výjimečné případy – akce, které přesahují dobu nočního klidu, musí být vymezeny buď konkrétním datem, nebo datovatelným obdobím, napři velikonoční svátky, Silvestr, první pátek v měsíci srpnu, poslední sobota v měsíci únor atp. Dále je možné konkretizovat akci jejím názvem, ovšem pouze za předpokladu, že jde o akci tradiční (lidé tedy vědí, že se obvykle koná v určitém období), např. Pálení čarodějnic, Den dětí, Majáles atd. nebo jde o akci nadregionálního významu např. Dny města, Dřevařské, lesnické a myslivecké dny apod.
Porušování doby nočního klidu dozoruje Městská policie a Policie ČR. Sankce za porušení doby nočního klidu se řídí přestupkovým zákonem a zákonem o obcích.
Novela přestupkového zákona a výklad Ústavního soudu (Pl.ÚS 4/16) nešťastným způsobem zasahuje do života obce a pořadatelů, neboť si lze stěží naplánovat pořádání akce na konkrétní datum se značným předstihem s ohledem na počasí, finanční situaci a řadu dalších problémů s tím spojených.
Bohužel právní předpis je třeba respektovat, a proto z výše popsaných důvodů vyzýváme všechny pořadatele veřejnosti přístupných akcí, aby do 24.10.2016 zaslali informaci o plánovaných akcích na adresu Městský úřad Rýmařov, odbor školství a kultury, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, nebo na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Informace musí obsahovat:
-          jméno, příjmení/název právnické osoby – organizátora, resp. pořadatele akce,
-          název akce,
-          termín konání akce,
-          popis akce (společenská, sportovní atp.),
-          místo konání akce,
-          předpokládaný začátek a ukončení akce.
Na akce, které nebudou vymezeny v obecně závazné vyhlášce, se bude vztahovat doba nočního klidu stanovená zákonem, tj. od 22:00 do 6:00 hodin.
Obecně závaznou vyhlášku vydává Zastupitelstvo města, které se schází podle potřeby, obvykle šestkrát ročně. Jakákoliv změna obecně závazné vyhlášky (doplněním nových akcí nebo změnou termínu nahlášených akcí) bude moci být projednána a vydána jen v termínech řádného zasedání zastupitelstva, na což by měli pořadatelé pamatovat při plánování akcí.

Mgr. Monika Krykorková, vedoucí odboru ŽÚ