... Úvodní strana
V Ostravě budou "Řídit bez opice"

TT krajska policieDne 1. října 2016 od 8:00 do 18:00 zopakují moravskoslezští v ostravském areálu Centra bezpečné jízdy inovativní preventivní projekt „Řídím bez opice", jehož hlavním cílem je snížení počtu protiprávního jednání pod vlivem alkoholu či drog v souvislosti řízením motorových vozidel.

Účastníci této preventivní aktivity budou mít možnost vyzkoušet si jízdu (ve vozidle autoškoly nebo ve vlastním vozidle) „pod vlivem“ alkoholu nebo drog.  Budou k tomu použity dva simulátory - tzv. „alkobrýle“ – simulátor vidění opilého řidiče a „drogobrýle“ – simulátor účinku požití marihuany.  Právě špatný odhad vzdálenosti, rozdvojené vidění, nesoustředěnost, pocit, že řídím vozidlo rovně - všechny tyto situace si účastníku bde moci bezpečně vyzkoušet na vlastní kůži.
Úkolem účastníka bude s vozidlem projet jednoduchou trasu a to celkem třikrát. Nejprve trasu projedr tzv. „za střízliva“ a následně s uvedenými brýlemi. Účastníci budou muset před každou jízdou dojít k vozidlu, odemknout jej, nastartovat a jízda již bude na jejich osobní odvaze. Účelem celé akce je uvědomit si možná rizika a následky v souvislosti s jízdou pod vlivem alkoholu či drog. Předpokládáme, že na této osobní reálné zkušenosti zúčastněné odradíme od budoucí jízdy pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.  Věříme, že tuto zkušenost budou šířit dál ve svém okolí a sami budou aktivně iniciovat bezpečnou jízdu bez ovlivnění alkoholem či drog.
Po jízdách bude následovat krátká beseda s dopravními policisty na téma alkohol a drogy za volantem. Absolventi této akce dostanou jednorázový alkohol tester pro orientační zjištění alkoholu v dechu a samolepku na vozidlo s logem projektu. Samolepka vtipnou formou upozorní ostatní řidiče, že vozidlo řídí zodpovědný řidič a účastník této preventivní aktivity.
Pokud máte zájem se akce zúčastnit, zaregistrujte se na stránkách Centra bezpečné jízdy a včas přijeďte se svým vozidlem do areálu. Pokud jste žákem autoškoly, zeptejte se svého instruktora - je možné, že se autoškola bude akce účastnit.
V předchozích kolech projektu jsme zaznamenali vysoký zájem z řad veřejnosti, ale poněkud malý zájem ze strany provozovatelů autoškol.  Apelujeme na zájemce o řidičské oprávnění, aby nenechávali výcvik pouze na autoškolách, ale i svým iniciativním přístupem (dotazováním u provozovatelů autoškol, zda se již účastnili nebo účastnit budou, nebo u svých rodičů) projevili zájem zúčastnit této nenáročné aktivity. Na základě této vlastní zkušenosti se mohou vyvarovat budoucí jízdy pod vlivem alkoholu či drog a tímto přispět k větší bezpečnosti na cestách.
Předchozích kol se zúčastnilo kolem 250 řidičů z řad veřejnosti i žáků autoškol. Z vyplněných dotazníků od účastníků vyplývá, že tato preventivní aktivita pro ně byla přínosem a velkou většinu odradila od případné budoucí jízdy pod vlivem alkoholu a drog.
Projekt je realizován společně se sdružením Ostrava bezpečná doprava!!! a je financován z rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality.

por. Mgr. Kateřina Špoková, krajské ředitelství Policie ČR, Moravskoslezský kraj